R/C modely SYSring

SLICK 540 SYSring 1,5 m

SLICK 540  SYSring 1,5 m

Vaša cena: 90,00 €

Katana SYSring 1,5 m

Katana SYSring 1,5 m

Vaša cena: 90,00 €

Katana SYSring 2,2 m

Katana SYSring 2,2 m

Vaša cena: 189,00 €

Kryt motora - Katana SYSring 1,5 m

Kryt motora - Katana SYSring 1,5 m

Vaša cena: 25,00 €

Páčky kormidiel - Katana SYSring 1,5 m

Páčky kormidiel - Katana SYSring 1,5 m

Vaša cena: 4,90 €

Kabína - Katany SYSring 1,5 m

Kabína - Katany SYSring 1,5 m

Vaša cena: 10,50 €

Podvozkový set - Katana SYSring 1,5 m

Podvozkový set - Katana SYSring 1,5 m

Vaša cena: 17,50 €