Kontakt

Kontaktné informácie:

SYSring s.r.o. - Ing. Pavol Vojtek, PhD. - konateľ

IČO: 46 769 315

DIČ: 2023562574

Vyšná Šebastová 306, 080 06 Prešov

tel.:  +421 908 652 335 

mail: Pavol.Vojtek@hotmail.com

web: www.sysring.sk

 

Firma nie je platiteľom DPH.

Okresný súd v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka 26352/P

ZI: 5000 Eur, SP:5000 Eur